Hãng Ford

Hãng Ford Việt Nam được thành lập từ tháng 9 năm 1995 với hệ thống 37 Đại lý xe Ford trên cả nước được kết nối với nhau qua website Xe Hơi Giá Tốt.