Hãng Toyota

Hãng Toyota Việt Nam được thành lập từ tháng 9 năm 1996 với hệ thống 52 Đại lý xe Toyota trên cả nước được kết nối tại website Xe Hơi Giá Tốt.