Hãng Honda

Hãng Honda Việt Nam được thành lập từ năm 1996 với hệ thống 29 Đại lý xe ô tô Honda trên cả nước được kết nối với nhau tại website Xe Hơi Giá Tốt.